vrijdag 29 februari 2008

Wijsheden en Citaten


Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaatvan een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneereen drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terechtkomen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek. Albert Einstein (1879-1955)

Een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoomkern.
ALBERT EINSTEIN (1879-1955)

Ik ben er geheel van overtuigd dat de ziel onvergankelijk is en dat haar werking voortduurt van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Zoals de zon die voor onze aardse ogen 's avonds schijnt onder te gaan, maar in werkelijkheid nooit ondergaat en onafgebroken voortgaat zijn licht te verspreiden.
Johan Wolfgang von Goethe

In de grond weet ieder mens goed genoeg dat hij een uniek wezen is, waarvan er maar een op de wereld is. Door geen enkel buitengewoon toeval zal zo'n prachtig stuk eenheid in verscheidenheid ooit ergens anders een tweede keer bestaan. Friedrich Wilhelm Nietzsche

Er horen meer mensen bij de gemeenschap der heiligen, dan zij die bij de kerk in het register staan. Erasmus

Al wat ons in anderen irriteert kan ons iets doen begrijpen over onszelf.
CARL GUSTAV JUNG (1875–1961)

Mensen die troost nodig hebben worden door geen enkel troostmiddel zo opgebeurd dan door de bewering dat er voor hun geval geen troost bestaat. Daarin ligt zo een onderscheiding besloten, dat zij hun hoofd weer opheffen. Friedrich Wilhelm Nietzsche

Frederik van EedenIemand die hier beslist niet mag ontbreken is Frederik van Eeden, de auteur waarmee ik al sinds mijn prilste jeugd een ziels- en geestesverwantschap voel.
De romans, gedichten, toneelstukken, studies, dagboeken ... die hij schreef gedurende zijn leven (1860-1932) staan vrijwel allemaal op mijn boekenplank.
Ik zal er dan ook heel graag uit citeren.

woensdag 27 februari 2008

Inspirerende citaten


Als je iemand haat, haat je iets in hem wat deel is van jezelf. Wat geen deel van onszelf is, verontrust ons niet.
Hesse, Hermann

Men is alleen bang wanneer men het niet met zichzelf eens is.
Man hat nur Angst, wenn man mit sich selber nicht einig ist.
Hesse, Hermann

We vragen onszelf: wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch? Maar wie ben je om dat niet te zijn? Je bent een kind van God. Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.
Mandela, Nelson

De wijze spreekt omdat hij iets te zeggen heeft, de domme spreekt alleen om iets te zeggen te hebben.
Plato

Goede mensen hebben geen wetten nodig om te weten waar hun verantwoordelijkheid ligt en slechte vinden wel een achterpoortje.
Plato
Gustav Meyrink

Ook van de - vooral occulte - werken van Gustav Meyrink krijg ik nooit genoeg.
Verschillende van zijn meest bekende werken staan, tot mijn groot genoegen, op mijn boekenplank zodat ik deze steeds kan herlezen wanneer ik daar behoefte toe voel.
Dit wordt een plekje om uit deze boeken enkele opmerkelijke citaten te delen met de voorbijgangers hier.

Hermann Hesse

Van Hermann Hesse las ik, in de voorbije maanden, een hele reeks boeken, beginnende met Siddharta.
Daarna volgden er steeds andere want ik 'her-kende' hier een zielsverwant.
Binnenkort volgen hier citaten uit de meesterwerkjes van deze briljante auteur.

J. Anker Larsen

Momenteel lees ik 'De Steen der Wijzen' van J. Anker Larsen, een Deense auteur die ik pas heb ontdekt.
Het boek is antiquarisch te koop bij antiqbook en boekwinkeltjes... en is meer dan 500 pagina's dik. Voor mij mochten het er wel dubbel zoveel zijn!
Binnenkort komen hier enkele citaten uit het boek.

'Martha en Maria', van dezelfde auteur, ligt ook al op mij te wachten.