dinsdag 22 maart 2011

Boom

Gij zijt, o ziel, geboren uit een bepaalde stam en van die stam zijt gij de tak. Hoe ver de tak ook van de stam verwijderd is, er blijft een verbinding en een overeenkomst tussen stam en tak. Uw voedsel ontvangt ge van de stam. Indien er iets geplaatst wordt tussen de stam en de tak, wordt de verbinding en de voeding verbroken en zal de tak verdorren en sterven. Overdenk dit, o ziel, en bevestig in uw wezen dat ge bestemd zijt terug te keren tot uw Schepper. Hij is de stam waaruit ge gegroeid zijt.

Hermes Trismegistus

Kees Stip - Op een eendagsvlieg

‘Ach,’ sprak een eendagsvlieg te Doorn,
‘hoe heerlijk is het ochtendgloren
en hoe verrukkelijk het uur
waarop het laaiend zonnevuur
verstild ter kimme wordt gedreven!
Men moest twee dagen kunnen leven.’

zondag 20 maart 2011

Sprokkels - Arthur Japin

Groepsvorming is een vorm van gemakzucht en zwakte: iets waartoe mensen hun toevlucht nemen die niet sterk genoeg zijn om alleen te staan, maar die het veiliger vinden met zijn allen bij elkaar allemaal hetzelfde te vinden.

Bij iedere geboorte ontstaan twee nieuwe mensen, een kind en een moeder

Het leven is geen vraagstuk dat je moet oplossen, maar een mysterie dat je moet leven

Al het mogelijke doen is onbelangrijk, het enige wat telt is dat je het ónmogelijke voor elkaar krijgt...

Niets van belang is ooit tot stand gebracht zonder dat iemand er eerst heel lang van heeft gedroomd

Arthur Japin

Bram Vermeulen - WakkerIk droomde dat ik wakker was
Voor het eerst in mijn bestaan
Ik zag mijn eigen voeten
Over de aarde gaan

Ik zag mijn eigen handen
Ik kon ze zelf bewegen
En ik maakte er vleugels van
Geen mens houdt mij hier tegen

Ik vloog over de bergen
Ik scheerde over dalen
Herkende elke boom en beek
Hier kan ik nooit verdwalen

Ik raasde door de wolken
Ik lachte met de wind
Dit is de echte wereld
Waarin ik mij nu bevind

Ik landde op het water
En dook diep naar onder
Mijn vleugels vormden vinnen
Dat is hier niets bijzonders

Ik speelde met de stromen
Ik liet mij doelloos gaan
En wenste met al mijn dromen
Laat dit altijd bestaan

Ik vond mijzelf op het strand
Mijn vinnen waren weer voeten
Ik woelde door het warme zand
Hier nooit meer weg te moeten

Ik schreeuwde naar de zon
Laat mij hier eeuwig zijn
Om mijn wakker zijn te bewijzen
Deed ik mijzelf pijn

Maar heel de tijd wist ik al zeker
Straks zal ik weer gaan dromen
Aan het echte wakker zijn
Zal steeds een einde komen...

vrijdag 18 maart 2011

Elvendans

Des nachts in de zachte glansen
Van de zilveren maan,
Als alle verstandige menschen
Reeds lang naar bed zijn gegaan,

Als 't groote vuur gebluscht is,
Dat 's avonds in 't Westen gloeit,
En alles in diepe rust is,
Door 't zonnelicht vermoeid -

Dan in de nevelglansen,
Die over de weide gaan,
Ziet men de elven dansen
Bij het licht van de maan.

Jacqueline E. van der Waals

Sonnetten VI

Nu ligt mijn leven als een stille plas,
Een vlak, blauw water op een groote hei,
Dat rustig opziet uit een lijst van gras
En riet: een hemelspiegel klaar en blij.

Mijn willen en mijn wenschen stierf in mij,
En wat bevreesd, en wat onrustig was,
Ging met mijn laatste diepe smart voorbij,
Waarvan ik kalm en oud en wijs genas.

Mijn ziel ligt als het vlakke water stil,
Dat zelf niets zijn en niets bereiken wil,
Maar, wat het ziet, eenvoudig wedergeven.

Ook ik wil niets in eigen oogen zijn,
Maar als een hemelspiegel klaar en rein,
Den wil van God vervullen in mijn leven.

Jacqueline E. van der Waals

zondag 13 maart 2011

Liefde is ...

Liefde is als een voorjaarsbriesje, als het opsteekt voert het heerlijke zoete geuren aan. Daarna gaat het weer liggen. Wanneer het opsteekt, denk je dat het eeuwig duren zal. En dat gevoel is zo sterk dat je er geen moment aan twijfelt. In vaste overtuiging en zonder enige terughoudendheid beloof je van alles, en je beminde doet dat ook, zonder in te zien dat het een voorjaarsbriesje is. Het komt vanzelf en het verdwijnt vanzelf. Je hebt het niet in de hand. Je kunt het niet in je handpalm opsluiten. Je kunt de frisheid voelen wanneer je je hand openhoudt. Maar wanneer je je hand sluit is er geen briesje meer; weg is de koelte, weg is de geur.

Liefde is een psychologisch proces, het hangt helemaal van jou af. En omdat het helemaal van jou afhangt maakt het je bang, je kunt fouten maken.


uit: Osho, Het kleine abc van liefde

dinsdag 8 maart 2011

Sprokkels

Ik word er wel eens mismoedig van dat ik, wat ik voel, niet zeggen kan. [Toon Hermans]


Men kan niemand iets leren; men kan hem alleen helpen het binnen zichzelf te vinden.
GALILEI.

Een horizon is niets anders dan de grens van ons blikveld

Laat een ieder, die zichzelf wil zijn, niet aan een ander toebehoren. (Paracelsus)

maandag 7 maart 2011

Dag Hammarskjöld - citaten

"De weg, je zult hem volgen. Het geluk, je zult het vergeten. De kelk, je zult hem ledigen. De smart, je zult haar verbergen. Het antwoord, je zult het leren. Het einde, je zult het dragen."

"Ik verlang het absurde: dat het leven zin heeft. Ik vecht voor het onmogelijke: dat mijn leven zin krijgt."

"Het is beter om met geheel je hart één enkel mens goed te doen dan je op te offeren voor de mensheid."

Dag Hammarskjöld

Eenvoud is het ervaren van de werkelijkheid, niet in haar relatie tot ons maar in geheel haar heilige onafhankelijkheid. Eenvoud is zien, oordelen en handelen vanuit het punt waarin wij rusten in onszelf. Hoeveel valt er dan weg! En hoe valt al het andere dan op zijn plaats!

Rustend in het centrum van ons wezen ontmoeten we een wereld waarin alles op dezelfde wijze rust in zichzelf. Dan wordt de boom een mysterie, de wolk een openbaring, de mens een kosmos waarvan we de rijkdom slechts af en toe bevatten, in een flits. Voor de eenvoudige is het leven eenvoudig maar opent het een boek waarin we nooit verder komen dan de eerste lettergreep.’

Dag Hammarskjold, Merkstenen

dinsdag 1 maart 2011

Inwijding

Er zijn drie eisen die met inwijding samenhangen: belofte, trouw en zwijgen. Er zijn momenteel nog vele groeperingen die schermen met het “worden ingewijd”, maar je kunt aan de aanhangers zien dat dit woord loos alarm is, een etiket om mede te pronken.
Levende in de Aquarius-era is er aan de vorm van inwijding veel veranderd, maar het is logisch dat de essentie altijd dezelfde blijft. Innerlijke waarden, zoals die van de inwijding, veranderen nooit. Het is onmogelijk dat iemand die is ingewijd bijvoorbeeld doden kan, of vervloeken, of haten.

Henk Leene
Illustratie: Johfra

Inwijding

Natuurlijk is het zo dat iemand door inwijding buitengewone feiten leert kennen, waar anderen geen weet van hebben. Maar deze kennis is niet het doel, enkel middel tot het doel. Het doel is dat de aspirant-ingewijde zich door zijn kennis van de hogere werelden een groter, waarachtiger zelfvertrouwen, een grotere moed en ook zielengrootheid en volharding eigen maakt dan in de regel in de lagere wereld kunnen worden bereikt.


Rudolf Steiner


Illustratie: Johfra