woensdag 28 april 2010

Ashtavakra Gita - 01 - Bewustzijn

Janaka sprak:
1
Heer, zeg me,
hoe vind ik inzicht in de Waarheid
en hoe bevrijding,
kracht om te onthechten?

Ashtavakra sprak:
2
Vriend,
is jouw levensdoel Bevrijding
mijd dan al wat zinnen roert
en koester onbaatzuchtigheid,
eenvoud, mededogen,
gemoedsrust en oprechtheid.

3
Jij bent niet aarde,
water, vuur, lucht of ether.
Weet dat jij het Zelf bent,
getuige van dit alles
en in niets eraan verwant.
Dat is de weg naar vrijheid.

woensdag 21 april 2010

Gevleugelde spreuken

GIJ ZULT HET MIDDEL ZIJN

Gij zijt de harp maar der Muze:
zij spant aan uw hart heure snaren
En hare ademtocht stroomt
over uw menschlijk gevoel,

Hare stem is het die zingt
en haar hand die de uwe doet scheppen:
Zij is de Godheid die heerscht -
gij zijt maar middel, geen doel !


Adema van Scheltema

dinsdag 20 april 2010

Citaten

Ik voed mij met honger, ik draag godvrezendheid uit,
mijn kleding is van wol,
mijn warmte in de winter is de ochtendzon,
en mijn lamp is de maan.
Mijn dragers zijn mijn benen,
mijn eten is fruit wat de aarde voortbrengt.
Ik breng de nacht door met niets,
ik word 's ochtends wakker met niets,
en er is niemand op aarde
die rijker is dan ik.

al-Ghazali - The revival of the Religious Sciences

vrijdag 16 april 2010

Gevleugelde spreuken

Luister niet steeds hoe het was,
of hoe het de anderen zeggen,
't Gerucht van 'die deden en doen'
ruische voorbij uwen geest -

Eens komt de dag die u meet
naar het goud dat uw hand heeft gegraven.
Niet wat zij waren weegt dan,
maar wat gij zêlf zijt geweest!

Adema van Scheltema
Uit: gevleugelde uitspraken.

zaterdag 10 april 2010

Het Licht der wereld

Binnen in u is het licht der wereld.
Als ge niet in staat zijt het binnen u zelf waar te nemen, is het onnodig er elders naar te zoeken.
Het is onbereikbaar, want het wijkt steeds terug.
Ge kunt het licht binnengaan, maar de Vlam zult ge nooit bereiken.
Zoek naar de weg.
Zie uit naar de bloem, die opbloeit in de stilte, welke volgt op de storm - niet eerder.
En in de diepe stilte zal de mystieke gebeurtenis plaats grijpen, die zal aantonen dat de weg gevonden is.Mabel Collins in "Licht op het Pad"

zaterdag 3 april 2010

Het pad

Als de nevelen optrekken
verschijnt de zon
als de schors weggenomen wordt
verschijnt het hout
als het denken verwijderd wordt
verschijnt het hart
als het hart zichzelf heeft opgelost
verschijnen de goden
als de goden vervluchtigen
verschijnt het goddelijke
als stof en geest verzwinden
verschijnt de ongrond.

Zuiver u
want zuiver zijt ge,
laat los
want er is niets vast te houden.

Wees niets meer
want alles zijt ge al.

Erik van Ruysbeek
(Uit: Bronnen van het nu)