woensdag 25 mei 2011

Citaten van Albert Einstein


•Bidden verandert de wereld niet, maar bidden verandert de mens en de mens verandert de wereld.

•Er zijn drie soorten artsen: de chirurg, die alles kan maar niets weet, de internist, die alles weet maar niks kan, en ten slotte de patholoog. Die weet alles, kan alles, maar hij komt te laat.

•Leg je hand een minuut op een hete kachel en het lijkt een uur. Zit een uur naar een mooi meisje te kijken en het lijkt een minuut. Dat is relativiteit!

•De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden in de mate waarin hij bevrijding van zijn eigenbelang heeft bereikt.

•De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel.

•Iedereen die zich ernstig bezighoudt met het streven naar kennis raakt ervan overtuigd dat zich in de wetten van de kosmos een geest manifesteert: een geest die verre superieur is aan die van de mens en in het aangezicht waarvan wij, met onze bescheiden vermogens ons nederig moeten voelen.

Albert Einstein

Sprokkels

Ik weet een planeet, waar een vuurrode meneer woont. Hij heeft nooit aan een bloem geroken, nooit naar een ster gekeken. Hij heeft nooit van iemand gehouden maar altijd alleen maar optelsommen gemaakt. En net als jij zegt hij de hele dag: "Ik ben een ernstige man. Ik ben een ernstige man." En dan zwelt hij van trots. Maar dat is geen man, dat is een paddenstoel!


Antoine de Saint-Exupery

vrijdag 20 mei 2011

Over takken en bomen.....

Gij zijt, o ziel, geboren uit een bepaalde stam en van die stam zijt gij de tak. Hoe ver de tak ook van de stam verwijderd is, er blijft een verbinding en een overeenkomst tussen stam en tak. Uw voedsel ontvangt ge van de stam. Indien er iets geplaatst wordt tussen de stam en de tak, wordt de verbinding en de voeding verbroken en zal de tak verdorren en sterven. Overdenk dit, o ziel, en bevestig in uw wezen dat ge bestemd zijt terug te keren tot uw Schepper. Hij is de stam waaruit ge gegroeid zijt.
Hermes Trismegistus

Bomen zijn de eindeloze inspanningen van de aarde om te spreken tot de luisterende hemel.
Rabindranath Tagore

Als dat wat ik zeg bij jou resoneert, dan komt dat omdat we beide takken zijn van dezelfde boom. W.B. Yeats

Een dwaas ziet niet dezelfde boom die een wijze ziet.
William Blake

Karakter is als een boom en reputatie als een schaduw. De schaduw is wat we denken dat het is; de boom is de werkelijkheid.
Abraham Lincoln

De moraal van het verhaal......

Ballade van Arie Hop (John O'Mill)


Aanhoort het noodlot, fel en wreed,
van een kind dat op z'n nagels beet.

Een kind, dat met z'n eigen tanden
tot zijn schade en zijn schande,
stukjes van zichzelf opat,
en in zijn onverstand vergat
dat als die eerste hapjes smaken,
men aan zichzelf verslaafd kan raken.

Zo vergaat het menig kind
dat zichzelf zo lekker vind.

Ook het kind uit dit verhaal,
genoot zo van zijn eigen maal,
dat het verder alle dagen
in extase door bleef knagen.

Reeds was het kwaad niet meer te stoppen
reed kloof ie aan zijn vingertoppen
en zette weldra ook z'n tanden
in de stompjes van z'n handen:

En tot ontzetting van zijn ouders
in zijn bovenarm en schouders.

Voldaan keek hij toen in 't rond
en sprak met overvolle mond:
'Ik vind mijzelf, als je 't wil weten
gewoon een kind om op te vreten'.

En hief alweer een been omhoog
en knabbelde aan zijn eksteroog.

Men hoorde hem vraatzuchtig smakken
op de pezen van z'n hakken,
zag hem zalig d'ogen sluiten
toen hij beet kreeg aan z'n kuiten.

Reikhalzend happen naar zijn dij,
helaas, hij kon er niet meer bij,
en is ~ zienderogen afgenomen ~
van de honger omgekomen

Heel duidelijk is hier de moraal:
Wordt nooit Uw eigen kannibaal !

Nog meer 'Stilte'

Laat je geest tot rust komen en sluit je ogen. Wees stil. Voel de zon op je huid. Hoor het tjilpen van de vogels. Geniet van je zintuigen. Geniet van het leven.
Pam Brown (Australische dichter, 1948-)

Het is gemakkelijk om in de wereld te leven volgens de opvattingen van die wereld; het is makkelijk om in teruggetrokkenheid te leven volgens onze eigen opvattingen; maar een groot man is hij die zonder zichzelf geweld aan te doen te midden van de massa’s de onafhankelijkheid van het alleen zijn weet te behouden.
Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

Binnen in mij is een plek die helemaal alleen van mij is en dat is waar je bronnen zich vernieuwen, zodat ze nooit opdrogen.
Pearl S. Buck (Amerikaans schrijfster, 1892-1973)

Wat zijn de vruchten van stilte? Dat zijn zelfbeheersing, echte moed en uithoudingsvermogen, geduld, waardigheid en respect. Stilte is de hoeksteen van het karakter.
Dr. Charles Eastman (Indiaans auteur en arts, 1858-1939)

Wanneer ik om zo te zeggen helemaal mijzelf ben, geheel alleen, en in een goede bui… bij zulke gelegenheden komen de beste en de meeste ideeën op.
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Als men een vreemde is voor zichzelf, dan is men ook vervreemd van anderen. Als men geen contact heeft met zichzelf, dan kan men ook geen contact hebben met anderen. Alleen als men verbonden is met zijn eigen kern, is men verbonden met anderen… En voor mij geldt dat de kern, de innerlijke bron, het beste hervonden kan worden in de stilte.
Anne Morrow Lindbergh (pionierster van de Amerikaanse luchtvaart en auteur 1906-2001)

maandag 16 mei 2011

Citaten over 'Stilte'

Heb de stilte lief boven alle dingen: zij zal je een vrucht aandragen die in woorden onmogelijk beschreven kan worden. In het begin zijn wij het, die onszelf dwingen te zwijgen. Maar vervolgens groeit er uit ons zwijgen iets wat ons tot het zwijgen aantrekt.
Isaac van Ninivé Syrische woestijnmonnik, 7e eeuw)

De mens kan niet lang overleven zonder lucht, water en slaap. Het volgende van belang is voedsel. En direct daarna komt het alleen zijn.
Thomas Szasz (Hongaars psychiater, 1920-)

Alle ellende van de mensen komt voort uit hun onvermogen om rustig alleen in een kamer te zitten.
Blaise Pascal (1623-1662)

U hoeft uw kamer niet te verlaten… Blijf zitten aan uw tafel en luister. Luisteren hoeft niet eens: blijf gewoon wachten. Wachten hoeft niet eens: blijf heel stil en alleen zitten. Het woord zal zich vanzelf aanbieden om ontmaskerd te worden. Het heeft geen keus. Het zal in extase aan uw voeten liggen te rollen.
Franz Kafka (1883-1924)

De genezing voor alle ziekte in het leven is opgeslagen in de innerlijke diepte van het leven zelf, waartoe wij toegang kunnen krijgen als wij alleen zijn. Dit alleen zijn is een wereld op zich, vol wonderen en ongekende rijkdommen. Het is absurd dichtbij, en toch zo onbereikbaar ver weg.
Tagore (1861-1941)

Stilte is muzikaler dan enig lied.
Christina Rossetti (Engelse dichteres 1830-1894)

zaterdag 14 mei 2011

Wijsheid

Er voert een kinderlijk
eenvoudige weg
naar de hoogste wijsheid.
De wereld kent die niet.

Zoek de wijsheid niet
in verre plaatsen,
zij staat voor de deur
van uw ziel en klopt.


Jacob Boehme

De ontwaakte mens

Zij die in blindheid
deze aarde verlaten hebben,
zijn niet aan gene zijde;
die door het heelal dwalen
zij zijn als verwaaide melodieën
in de lucht,
tot ze weer in aanraking
komen met snaren
waarop ze opnieuw kunnen klinken.

Dat waar zij menen te zijn,
is geen plaats waar men kan zijn.
Het is een droomeiland
van schimmen,
buiten elke ruimte,
nog minder werkelijk dan de aarde.

Waarlijk onsterfelijk
is alleen de ontwaakte mens.
Zonnen en goden vergaan,
hij alleen blijft
en kan alles volbrengen wat hij wil.
Boven hem is er geen god.


Gustav Meyrink

STILTE 

Laatst nog zag ik Stilte.
Ze zat op een krukje
in de gang,
was erg verlegen,
zei geen woord.

Ze was breekbaar
en omringd
door stofjes in het licht
Ze was heel stil.

Ik sprak haar aan
en ze brak ...

Geert de Kockere - Ontmoetingen

HOOP 

Na jaren
zag ik Hoop terug.
Ze was een piepklein stofje.

Ik blies haar zachtjes op,
ving haar in m'n hand,
blies weer,
ving opnieuw
en hield haar tussen
duim en wijsvinger voor m'n oog.

Toen besloot ik
haar nooit meer
uit het oog te verliezen.

Geert de Kockere - Ontmoetingen