donderdag 10 september 2009

Blog-pauze

Beste bezoekers en volgers van dit blog:
Omdat ik binnenkort een behoorlijk zware heelkundige ingreep moet ondergaan zal dit blog een tijdje niet geupdate worden.
Ik hoop dat jullie toch af en toe blijven langskomen om even een gedicht of citaat te lezen uit het archief.
Zo'n korte leesmomenten zijn voedsel voor de ziel!

Met hartegroet van
Francine

zaterdag 5 september 2009

Golven en Zee

Ik was te Cadzand aan het strand
getuige van een misverstand,
toen ik twee golven hoorde spreken
precies voordat ze zouden breken.
De ene riep: ‘Het is gedaan,
wij zullen hier te pletter slaan!’
De ander zei beslist: ‘Welnee,
je bent geen golf, je bent de zee.

Hein Stufkens

Citaten

"Hoe meer en vaker ik erover nadenk,
met des te meer bewondering en eerbied
vervullen twee dingen mijn gemoed:
de sterrenhemel boven mij
en de zedelijke wet binnen in mij.
Ze zijn voor mij het bewijs dat er een God boven mij is
en een God binnen in mij. "

Em. Kant

donderdag 3 september 2009

Aan Gij voorbij

Voor U heb ik mijn keel graag schor gezongen
en hemelse muziek gecomponeerd,
want ooit had ik als elke Roomse jongen
geleerd dat God het gans heelal regeert.

Ouder en wijzer heb ik U verloren
als Schepper met een menselijk gezicht,
en mateloos kon ik mij toen gaan storen
aan alles wat men U heeft toegedicht.

Aan Gij voorbij heb ik U weer gevonden:
mysterie dat in heel de schepping klinkt,
dat niet aan leer of dogma is gebonden

maar uit zichzelve eeuwigdurend zingt,
en dat mij, daar ik deel ben van dit wonder,
tot in de dood met harmonie omringt.

Hein Stufkens

woensdag 2 september 2009

De lenige liefde

Middenin de vlakte van juli
kwam ik je tegen. Ik woon hier, zei je.

Ik keek naar de bloemen. Ja, dat zie ik,
zei ik, en waar leerde je de kunst
om niet lang te duren? Ook hier, zei je.

Je was lenig; en je woorden waren zo
doorschijnend, ik kon je er helemaal
door zien.

En daar lag ik al in het gras
en wat hield ik in mijn hand?
Een oortje, waarin ik het lange woord
'lieveling' uitgoot, zonder morsen.

Herman de Coninck

O, ik weet het niet

O, ik weet het niet,
maar besta, wees mooi.
zeg: kijk, een vogel
en leer me de vogel zien

zeg: het leven is een brood
om in te bijten en de appels zien rood
van plezier, en nog, en nog, zeg iets.

leer me huilen, en als ik huil
leer me zeggen: het is niets.

Herman de Coninck

Schaduw

Het leven is een zwervend schaduwbeeld,
Een arme speler, die op het toneel
zijn uurtje praalt en raast, en dan verdwijnt.
Het is een sprookje, door een gek verteld,
vol dolheid en rumoer, dat niets beduidt.


William Shakespeare - Macbeth

Hymne over de ziel - Mani

Wat moet ik doen, Licht, opdat ik waarlijk leven zou?

Geeft uw handen rust, en kleedt u in de reine waarheid
Geeft uw bewustzijn liefde, geeft uw verstand geloof,
geef uw gedachten volmaaktheid,
geeft uw besluit duurzaamheid,
en uw overwegingen wijsheid.

Geeft ruimte in u aan de duif met de witte vleugels,
zet geen slang naast haar.
Geef geen ruimte aan droefheid, noch toorn.
Onderwerp begeerte,
overwin zelfverhoging en aanmatiging,
laat niet af in uw Liefde tot God.

Met volmaaktheid wordt u volmaakt.
Met geduld zult u alles verdragen.
Met de Gnosis zult u alles begrijpen.
Houdt u aan de innerlijke wet.
Vervolmaakt uw daden.
Blijft onverbrekelijk trouw aan deze dingen, voor altijd.

En u zult leven, mijn ziel!

Bron: Pentagram juli/augustus 2009