maandag 28 februari 2011

Iets en niets

Om te komen tot alles te smaken,
wil niet smaak hebben in iets;
om te komen tot alles te bezitten,
wil niet iets bezitten in niets;
om te komen tot alles te zijn,
wil niet iets zijn in niets.

Om te komen tot wat je niet smaakt,
moet je gaan waarlangs je niet smaakt;
om te komen tot wat je niet weet,
moet je gaan waarlangs je niet weet;
om te komen tot wat je niet bezit,
moet je gaan waarlangs je niet bezit;
om te komen tot wat je niet bent,
moet je gaan waarlangs je niet bent.

Wanneer je blijft stilstaan bij iets,
laat je na je te werpen op het al ,
want om helemaal te komen tot het al,
moet je helemaal afzien in alles;
en wanneer je ertoe komt het helemaal te bezitten,
moet je het bezitten zonder iets te willen;
want, als je iets wilt bezitten in alles,
heb je niet zuiver in God je schat.

In deze naaktheid vindt de geest zijn rust en ontspanning;
want, omdat hij niets najaagt, vermoeit hem niets op de weg omhoog
en drukt niets hem neer op de weg naar beneden;
want hij staat in het middelpunt van zijn nederigheid;
jaagt hij iets na, dan vermoeit hij juist daardoor zichzelf.


(Bestijging van de Berg Karmel, Boek I, 13, nrs. 10—13) Jan van het kruis

woensdag 9 februari 2011

Sprokkels

"Daarom moet gij weten dat het gerucht is als de wind.
Waar hij begint en zich verheft, daar drijft hij de reine lucht voor zich uit, maar op zijn weg neemt hij alle vuil en stof der aarde met zich mede en als hij in de verten aankomt dan heeft hij wolken gevormd en inplaats van de reine luchtkracht, waardoor hij ontstond, krijgt men in 't algemeen slechts datgene wat hij onderweg heeft opgenomen."

Essenenbrief

maandag 7 februari 2011

Einstein citaat

Een universum waarin alles de neiging had om zijn eigen beweging tot stilstand te brengen, zou al gauw een dood heelal zijn, verstoken van enig leven of activiteit.

Maar wetenschappelijke onderzoekingen hebben aangetoond, dat zowel in oneindig kleine als in oneindig grote voorwerpen, alles beweging is.

De atomen zijn onophoudelijk in beweging …
de aarde is steeds in beweging, de zon evenzeer,
en ook de sterren zijn altijd in beweging.
We vinden niets wat in volkomen rusttoestand verkeert.


The Einstein Theory of Relativity