vrijdag 25 juni 2010

Gustav Meyrink - Citaten

Zoals een mens de betekenis van een boek niet kan begrijpen
als hij het slechts in de hand houdt of alleen
de bladzijden omslaat zonder ze te lezen,
zo brengt hem het verloop van zijn levenslot
geen winst als hij de betekenis ervan niet begrijpt;
de gebeurtenissen volgen elkaar op
als de bladeren van een boek die de dood omslaat;
hij weet het:
ze verschijnen en gaan voorbij en met het laatste is het boek uit.

Gedachten van Frederik van Eeden

13 Sept 1875.

Ik verlang naar donkere groene bosschen met eikenboomen aan wier bladeren heldere druppels hangen, ik verlang naar rustige stilte, afgebroken door 't fladderen van een vogel of het kraken van takken. Ik verlang naar rotsen, waartusschen het water doorsijpelt en waarlangs schuimende beekjes afstroomen, ik verlang naar een stille, vochtige dampige lucht, een dof-geurend woud, een met gele bladeren bedekte grond. Ik wilde er ronddolen, luisterend en soezend, ik wilde er verademen en niet meer denken aan de bespottelijkhedenen dwaasheden van die wilde hoop schepselen, waartusschen ik ook leef en die tezamen de wereld uitmaken.

Ashtavakra Gita - 01 - Bewustzijn

18
Weet,
al wat vorm heeft is onwerkelijk,
slechts het Vormloze is duurzaam.
Dit weten ontkracht nieuwe wording.

19
In en om weerspiegeling
bevindt zich steeds de spiegel.
Zo ook in en om het lichaam
huist steeds de hoogste Heer.

20
Zoals de meest verfijnde wasem
in en om de kruik dringt,
zo herbergt elk verschijnsel
het aldoordringend Wezen.

woensdag 23 juni 2010

A la claire fontaine


A la claire fontaine
M'en allant promener;
J'ai trouvé l'eau si belle
Que je m'y suis baigné.

Il y a longtemps que je t'aime,
Jamais je ne t'oublierai.


Sous les feuilles d'un chêne
Je me suis fait sécher;
Sur la plus haute branche
Le rossignol chantait.

Il y a longtemps que je t'aime,
Jamais je ne t'oublierai.


Chante, rossignol, chante,
Toi qui as le coeur gai;
Tu as la coeur à rire,
Moi je l'ai à pleurer.

Il y a longtemps que je t'aime,
Jamais je ne t'oublierai.

J'ai perdu mon amie
Sans l'avoir mérité,
Pour un bouquet de roses
Que je lui refusai.

Il y a longtemps que je t'aime,
Jamais je ne t'oublierai.


Je voudrais que la rose
Fût encore au rosier,
et que ma douce amie
fut encore à m'aimer

Il y a longtemps que je t'aime,
Jamais je ne t'oublierai.

zaterdag 19 juni 2010

Overpeinzingen

Blijf er ieder moment van de dag op bedacht om datgene wat gij onder handen hebt weloverwogen en rechtvaardig te verrichten, met nauwgezette, oprechte ernst en vol bereidheid, en laat u niet door uw verbeeldingen meesleuren.
Dit zult ge doen, wanneer ge iedere handeling uitvoert alsof het de laatste van uw leven is, vrij van alle ondoordachtheid, alle felle afkeer van wat de rede ons voorhoudt, vrij van huichelarij en eigenliefde en onvrede met al wat u toebedeeld is.
Ge ziet hoe weinig er voor nodig is om een voorspoedig en godvruchtig leven te leiden. De Goden vragen de mens niet meer dan deze dingen in acht te nemen.

Overpeinzingen
Marcus Aurelius Antonius

woensdag 16 juni 2010

Gustav Meyrink - Citaten

Wij zien in de bijbel niet alleen een registratie van gebeurtenissen van een voorbij tijdperk, maar ook een weg van Adam tot Christus, die wij in onszelf moeten afleggen op de magische wijze van een innerlijke groei van 'naam' tot 'naam', dat is: van krachtsontplooiing tot krachtsontplooiing, van de verdrijving uit het paradijs tot de opstanding.

Gustav Meyrink - Citaten

Zolang een mens niet weet,
dat zijn aandriften niet uit zijn 'ik' komen,
is hij de slaaf en de marionet van een kracht,
die hij niet kent.

Pas als hij zich één weet met de 'vermomde'
wordt hij geleid.
Vrij is hij dan nog niet.
Dat is hij pas als hij één is geworden
met het 'centrale Ik'.

Ik heeft geen meervoud.

woensdag 9 juni 2010

EEN KLEIN THOMAS - EVANGELIE - 50

100
Wat de keizer toekomt behore de keizer.
Wat Yahweh toekomt, het kere tot Yahweh.
Maar wat de Ongrond toekomt,
geeft dat aan de Ongrond.


101
Aardse moeders, treurt niet
dat gij van uw lieve kinderen
niet gans de moeder zijt.
Al zijt gij schakels onvervangbaar,
een diepere Moeder heeft ook u verwekt
die ook ons aller moeder is,
oorsprong van het leven en het licht
dat ons uit alle eeuwigheid
bezielt.

God in alle dingen...

 • Maar hoe zal ik nu mijn God aanroepen, mijn God en mijn Heer?
 • Want roep ik Hem aan, dan roep ik Hem toch zeker naar mijzelf, in mijzelf?
 • En wat is er in mij voor plaats, waar mijn God kan komen, de God die hemel en de aarde gemaakt heeft?
 • Ja, is er dan iets in mij, Heer mijn God, dat u kan bevatten?
 • Maar de hemel en de aarde, die gij gemaakt hebt en waarin gij mij gemaakt hebt: bevatten die u dan?
 • Of is het zo, dat - aangezien alles wat is zonder u niet zou zijn - alles wat is u bevat?
 • Maar wat vraag ik dan - ik die toch ook ben - dat gij in mij wilt komen?
 • Ik zou immers niet zijn, als gij niet in mij waart!
 • Want ik ben nog niet in de onderwereld, en zelfs daar zijt gij nog: Want al daal ik naar de onderwereld, gij zijt er.
 • Ik zou dus niet zijn, mijn God, totaal niet zijn, als gij niet in mij waart.
 • Of kan ik beter zeggen: ik zou niet zijn, als ik niet was in u, uit wie alles, door wie alles, in wie alles is?

Augustinus - Belijdenissen - Boek I-2

Ashtavakra Gita - 01 - Bewustzijn

15
Je bent volkomen onafhankelijk,
niets hoeft er te gebeuren;
alle Wijsheid draag je in je,
in niets kom je tekort.
Je bindt je slechts door in verzonkenheid
te zoeken naar bevrijding.

16
Het universum is van Jou doordrongen
zoals Het tevens in jou huist.
Luister, van nature ben jij
onvoorwaardelijk gewaar.
Elk ander zicht benauwt je hart.

17
Jij bent vrij van werking:
ongemoeid en kalm,
zonder vorm of afmeting,
onverstoorbaar grenzeloze geest,
wees enkel Bewustzijn.

Wakker!

'Ben jij een God?' vroegen ze aan Boeddha
'nee', was zijn antwoord.

'Ben je dan een engel?'
'Nee'.

'Een heilige?'
'Nee.'

'Wat ben je dan?'
'Ik ben wakker!'

maandag 7 juni 2010

Bidt de Heer dat hij arbeiders zal zenden tot de oogst

Weet je niet wie de Heer is? En hoe je bidden moet? Wend je in je zelf tot Mij en beleef Mij en ondervind Mij. Weet dat je je eigen woord bent in je eigen licht­woord uit Mijn woord. Licht uit Mijn licht. Stem uit Mijn stem. Weet dat en wil dat en aanvaard dat en gevoel dat. Daarin ligt de roep naar de mensen die je broeders zijn. Daarin openbaart zich de kracht van je woorden van mens tot mens, van hart tot hart, van geest tot geest. Doe weg die scherpzinnigheid en die strijd en dat eeuwige gekrakeel. Doe weg dat gezeur over het al of niet-zijn van Mij en waar je Mij moet vinden. Laat Mijn woord binnengaan in alle landen en alle harten. Omdat Ik het ben die verlossing en liefde zendt door het mensenhart. Die balsem schenkt aan alle gewonde zielen en de grote verandering teweegbrengt in een ieder die tot zelfverandering wil komen. Hoor naar Mij en Ik hoor naar jou. Geef acht op Mijn stem en Ik doorlicht de jouwe. Want je bent een straal van Mij, een emanatie, een pijl, een trefpunt. Ik ben in jou het ontmoetingspunt, de kracht en het 'ik' dat eens van Mij is uitgegaan en tot Mij in zelfbewustzijn terug gaat keren. Herinner de mensen daaraan en draag bij tot de grote broederschap en vermijd de scheldpartijen tegenover allen die dwalen. Dit is alles vruchteloos.
Uit: Commentaar op het Thomas Evangelie - Barend van der Meer