zaterdag 19 juni 2010

Overpeinzingen

Blijf er ieder moment van de dag op bedacht om datgene wat gij onder handen hebt weloverwogen en rechtvaardig te verrichten, met nauwgezette, oprechte ernst en vol bereidheid, en laat u niet door uw verbeeldingen meesleuren.
Dit zult ge doen, wanneer ge iedere handeling uitvoert alsof het de laatste van uw leven is, vrij van alle ondoordachtheid, alle felle afkeer van wat de rede ons voorhoudt, vrij van huichelarij en eigenliefde en onvrede met al wat u toebedeeld is.
Ge ziet hoe weinig er voor nodig is om een voorspoedig en godvruchtig leven te leiden. De Goden vragen de mens niet meer dan deze dingen in acht te nemen.

Overpeinzingen
Marcus Aurelius Antonius

Geen opmerkingen: