maandag 30 november 2009

Filosofietjes

Laat je niet van je stuk brengen

'Hou de gewoonte aan om steeds bij jezelf te rade te gaan wat je tegen elke belevenis vermag. Zie je een knappe jongen of een knappe vrouw, dan is zelfbeheersing het tegenwicht. Moet je hard sappelen, dan is volharding de oplossing. Wanneer je geschoffeerd wordt, kun je dat het best gelaten over je heen laten gaan. Als je je die houding eigen maakt, zal geen indruk van buitenaf je nog van je stuk brengen.'

(Epictetus (55 ca.125), voorheen slaaf, later filosoof)

Filosofietjes

'Kijk eens om je heen naar de dingen die ons gek maken en die we tot ons grote verdriet verliezen. Dan zul je ontdekken dat niet het verlies ons deprimeert, maar het idee van verlies. Niemand ervaart dat hij iets is kwijtgeraakt, hij denkt het alleen maar. Wie zichzelf onder controle heeft, heeft niets te verliezen, maar hoe weinig mensen kennen het geluk om zichzelf onder controle te hebben?'

(Seneca (4-65 n.Chr.). Romeins filosoof)

Filosofietjes

'De mensen zoeken een plek om zich terug te trekken, op het platteland, aan zee, in de bergen (en gewoonlijk wil je dat zelf ook maar al te graag). Maar dan begrijp je absoluut niets van filosofie. Je kunt je toch, wanneer je maar wilt, terugtrekken in jezelf. Nergens kan een mens zich immers rustiger en ongestoorder terugtrekken dan in ziin eigen ziel, vooral als hij in zijn binnenste zulke vast overtuigingen heeft dat hij, zodra hij zich daarin verdiept, zich meteen volkomen gerust voelt. En met gerustheid bedoel ik niets anders dan innerlijk op orde zijn. De afzondering moet je jezelf steeds gunnen, en zo jezelf vernieuwen. Bondige en elementaire waarheden moeten het zijn, die, zodra ze in je opkomen, in staat zijn alle zorgen van je af te spoelen en je, bevrijd van je ergernis, weer terug te sturen naar je dagelijks leven. Trouwens, waar moet ie ie aan ergeren? Aan de slechtheid van de mensen? Denk er toch aan dat de redelijke wezens op de wereld zijn gekomen ter wille van elkaar; dat verdraagzaamheid een onderdeel is van rechtvaardigheid; dat ze kwaad doen zonder het te willen; bedenk hoevelen al, die elkaar gehaat, gewantrouwd, verafschuwd, bestreden hebben, nu in hun graf liggen en tot stof vergaan zijn, en zet die ergernis eindelijk eens van je af.'
(Marcus Aurelius (121-180), Romeins staatsman en filosoof)

vrijdag 27 november 2009

Waarom ben je jezelf niet geweest?

Rabbi Zoesja placht te zeggen:
'Niet daarom maak ik me zorgen, dat ze me in de komende wereld zullen vragen waarom ik niet geweest ben als Mozes, onze leraar, en dat ik dan geen antwoord weet.
Maar de angst en de verschrikking komen over me wanneer ik eraan denk dat ze me zullen vragen waarom ik niet geweest ben als Rabbi Zoesja, en dat ik dan niets zal weten te zeggen.'

vrijdag 20 november 2009

Sprokkels

'Ik zou mijn leven geven voor iemand die naar de waarheid zoekt, maar ik zou met alle plezier iemand vermoorden die denkt dat hij de waarheid gevonden heeft.'

Louis Buñuel

zaterdag 14 november 2009

citaten van Mani

Het Licht-Kruis,
dat het universum leven schenkt,
ik ken het en geloof erin.

Want mijn ziel is zijn evenbeeld.

En door het Licht
wordt alle leven gevoed.
Doch zij, die ziende blind zijn,
kunnen het niet begrijpen.

Ik heb Uw Goede Strijd gestreden, o Heer.

Mani

dinsdag 10 november 2009

Gebed

O gij, die de volmaaktheid zijt van liefde,
harmonie en schoonheid, heer van hemel en
aarde, open ons hart opdat wij uw stem
mogen horen die voortdurend van binnenuit
komt. Ontsluit ons uw Goddelijk Licht dat in
onze ziel is verborgen, opdat wij het leven
beter mogen kennen en begrijpen.

Allergenadigste en barmhartige God, schenk
ons uw grote goedheid, leer ons uw liefdevol
vergeven, hef ons op boven alle onderscheid
en verschil dat de mensen verdeelt, zend ons
de vrede van uw goddelijke geest en verenig
ons allen in uw volmaakte wezen. Amen

Hazrat Inayat Khan

Geroepen

Er zweeft een roep de wereld door,
bestemd voor ieder mens.
Zijn klank bereikt het luist'rend oor,
zijn draagkracht kent geen grens.

En wij die deze roep verstaan,
ontvangen nieuwe kracht bij 't gaan.
Op 't pad van duisternis tot Licht
is deze godenstem een gift.
Met vaste hand
naar 't wenkend vaderland.

Na schemering en duisternis
treedt' t Licht ons tegemoet.
De bron die in 't verborgen is,
stroomt dan in overvloed.

Het vuur des geestes is ontbrand,
het straalt en glanst naar allen kant.
Geroepen door het wereldhart,
rijst boven vijandschap en smart,
de daad als kracht,
tot heerlijkheid en macht.

vrijdag 6 november 2009

Sprokkels

'Stop met het zoeken naar God, de schepping en soortgelijke dingen.
Zoek Hem door bij jezelf te beginnen.
Ontdek wie diegene in je binnenste is, die zich alles toe eigent door te zeggen:
"Mijn God, mijn geest, mijn verstand, mijn ziel, mijn lichaam."
Onderzoek waar het verdriet, de vreugde, de liefde en de haat vandaan komen....
Als je deze dingen grondig onderzoekt, zul je Hem in jezelf vinden.'
Monoimus,
Gnostisch leraar