woensdag 25 maart 2009

Faust - Goethe

'Voorbij', een ijdel woord,
Waarom voorbij?
Voorbij en niets maakt geen verschil voor mij.
Waartoe is het eeuwig scheppen goed
Als het schepsel weer in 't niet verdwijnen moet?
Dan is 't voorbij. Wat men daar dan uit leest?
Hetzelfde alsof het nimmer was geweest,
En alles kringloopt toch alsof 't bestond.
Een eeuwig-Leeg leek mij wèl zo gezond.

Goethes Faust II, vert. Nico van Suchtelen.

woensdag 18 maart 2009

MIJN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR MIJN OMGEVING

Wanneer jij vraagt naar jouw missie, dan betekent dit niet: 'Ik moet de hele wereld veranderen.' Iedereen, en dus ook jij, drukt mede een stempel op deze wereld door zijn persoonlijke uitstraling, door de woorden die hij zegt, door de stemming die hij heeft, door de gedachten en gevoelens die er van hem uitgaan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de hele wereld. Maar wij zijn verantwoordelijk voor de wereld om ons heen. Wat er van ons uitgaat, is als een steen die in het water wordt gegooid en cirkels trekt.

Anselm Grün

zaterdag 14 maart 2009

Kristal en fontein

Het is zo weinig wat ik heb:
dit éne leven, dit kristal
waaruit ik straal en vormen schep
van 't wijd heelal.

Dit éne leven, maar het is
een knooppunt in het wereldweb,
van waaruit alles anders is
dan 't anderen was of wezen zal.

Ik ben wel altijd dit kristal
waarin de wereld spiegelt,
en in me is altijd vloed en val
van golf die wendt en wiegelt;
maar o, nog eenmaal de fontein
die springt en straalt en stort te zijn!

Albert Verwey.

vrijdag 13 maart 2009

VLEUGELS VAN WAS

Vandaag de dag zijn er veel mensen die te snel gefascineerd raken door spirituele trajecten. Ze denken dat ze deze trajecten kunnen afleggen zonder eerst de moeilijke weg te zijn gegaan om inzicht te krijgen in henzelf, om hun eigen schaduwkanten te onderkennen. Monniken waarschuwen ons voor een hemelbestormende spiritualiteit. Dan zal het ons heel snel net zo vergaan als Ikaros, die vleugels bouwde van was en neerstortte toen hij te dicht bij de zon kwam. De vleugels die wij voor onszelf bouwen voordat wij onze eigen werkelijkheid onder ogen hebben gezien, zijn maar van was. Ze hebben geen draagkracht.

Anselm Grün

De Dood

Ik ben dikwijls herboren, uit de bodem
van verslagen sterren, ik herschiep de draad
van de eeuwigheden die ik met mijn handen bevolkte
en nu ga ik sterven, zonder meer, met aarde
over mijn lichaam, bestemd om aarde te zijn.

Ik kocht geen perceel van de hemel die de priesters
verkochten, noch aanvaardde ik duisternissen
die de metafysicus vervaardigde
voor zorgeloze machtigen.

Ik wil in de dood bij de armen zijn
die geen tijd hadden haar te bestuderen,
terwijl ze geslagen werden door hen die
de hemel verdeeld en geordend houden.

Ik heb mijn dood klaar, als een pak
dat op me wacht, in de kleur waar ik van houd,
in de maat die ik vergeefs zocht,
met de diepte die ik nodig heb.

Als de liefde haar vanzelfsprekende stof verspilde
en de strijd zijn hamers verslijt
in andere handen van verzamelde kracht,
dan komt de dood de tekens uitwissen
die jouw grenzen hadden opgetrokken


Pablo Neruda -

Emoties en het denken

Wat zijn emoties? Emoties zijn gevoelens nietwaar? Je ziet een mooie auto of een prachtig huis, een knappe vrouw of man en de zintuiglijke waarneming maakt de zintuigen wakker. Wat gebeurt er dan? Eerst contact, dan be­geerte, dus het denken komt erbij. Kun je het daarbij laten zonder het denken er een plaats in te geven? Je ziet een prach­tig huis, goed van verhoudingen met een mooi gazon, een beel­dige tuin: alle zintuigen reageren omdat het van een grote schoonheid is - goed onderhouden, ordelijk, netjes.
Waarom kun je het daar niet bij laten zonder dat het denken zich ermee bemoeit en zegt: 'Dat moet ik hebben', of noem maar op? Dan zul je zien dat emoties of gevoelens natuurlijk, gezond, nor­maal zijn. Maar zodra het denken het overneemt begint het onheil.

Dus om er voor jezelf achter te komen of het mogelijk is om met alle zintuigen naar iets te kijken en het daarbij te laten en niet verder te gaan - moet je het doen! Dat vereist een buitengewoon gevoel van gewaarzijn, waarin geen sprake is van beheersing; geen beheersing dus geen conflict. Alleen maar volledig kijken naar dat wat is en alle zintuigen doen reageren en het daarbij laten. Daarin is gróte schoonheid. Want wat is tenslotte schoonheid?

Krishnamurti

woensdag 11 maart 2009

Vlinder

Mij was leed overkomen,
En toen ik door de velden liep,
Vloog er een vlinder mij voorbij,
Die was zo wit en donkerrood,
In blauwe wind voortzeilend.

O, kindertijd! waarin nog klaar
Als morgenlicht de wereld is
En nog de hemel zo nabij,
Toen zag ik voor het laatst hoe je
De mooie vleugels spreidde.

Een fladd'ren teer en kleurig
Dat tot mij kwam uit 't Paradijs,
Hoe vreemd moet ik en schaamtevol
Voor jouw godd'lijke luister staan
Met ogen koel en ernstig.

De wit met rode vlinder
Werd voortgedreven over 't veld,
En toen ik dromend verder liep
Was mij vanuit het paradijs
Een luister nagebleven

Hermann Hesse

dinsdag 10 maart 2009

Bekentenis

Schone schijn, aan al jouw spelen
Geef ik me gewillig over.
And’ren hebben vaste doelen,
Ik heb reeds genoeg aan leven.

Al wat ooit mijn zinnen streelde,
Lijkt me niet meer dan gelijkenis,
Van ’t Oneindige en Ene,
Dat ik steeds in mij bespeurde.

Zulk een tekenschrift te lezen
Zal me steeds het leven lonen,
Want het Eeuwige, de Geest,
Weet ik in mijzelve wonen.

Uit: Vlinders - Hermann Hesse

maandag 9 maart 2009

SPIEGEL


Wanneer iemand in een heldere spiegel kijkt
en het spiegelbeeld bevalt hem niet,
is er altijd een neiging
om de spiegel stuk te slaan....

..... Maar de spiegel kan er niets aan doen!

EEN RUIM HART

Wie een ruim hart heeft, is royaal in het geven, maar evengoed ook in het beoordelen. Hij zal niet alleen oordelen volgens vaststaande normen en waarden, maar iemand in zijn ruime hart binnenlaten en hem met een open onderzoekende blik aankijken. Hij zal zijn fouten door de vingers zien. Hij acht hem in staat te groeien, dat het goede nog in hem tot ontwikkeling kan komen. Omdat hij een ruim hart heeft, denkt en voelt hij ook ruim over mensen. Hij vertrouwt op de ruimte die in iedereen verborgen zit. Hij pint iemand niet vast op kleingeestigheid en bekrompenheid, maar ziet iemand in hem die nog kan groeien.

Anselm Grün

GA JE EIGEN WEG

De brede weg is de weg die iedereen gaat. Jij moet jouw zeer persoonlijke weg vinden. Daarbij is het niet voldoende om je te oriënteren op de anderen. Jij moet heel precies naar binnen luisteren om erachter te komen wat jouw weg is. En vervolgens moet je de moedige beslissing nemen om deze weg te gaan, ook al voel jij je dan erg eenzaam. Alleen door jouw zeer persoonlijke weg te gaan zul je groeien en je ware leven vinden.

Anselm Grün

woensdag 4 maart 2009

De Middernachtelijke Zon

Als men op mijn sterfdag mijn kist zal dragen
Denk dan niet dat ik verdrietig ben om de wereld te verlaten.
Treur niet om mij en roep niet ach en wee;
Je loopt dan in de val van de duivel en dat is pas erg.

Als je mijn lijkbaar ziet, roep dan niet: 'scheiding! Scheiding!'
Voor mij betekent dat uur eenwording en ontmoeting.
Als je me in het graf laat zakken, roep dan niet: `Vaarwel! Vaarwel!
'Want het graf is een sluier over de gemeenschap van het paradijs.

Ga na het zakken op zoek naar de opstanding.
Verliezen zon of maan soms iets bij hun ondergang?
Wat in jouw ogen een ondergang lijkt te zijn, is in feite een opgang.
Het graf is een kerker volgens jou,maar het is juist de bevrijding van de ziel.
Elk zaadje dat je in de aarde stopt, komt tot groei.

Waarom twijfel je dan aan het zaad dat uit mensen bestaat?
Elke emmer die je laat zakken, komt vol weer te te voorschijn.
Uit de put gekomen, kreeg Jozef een nieuw leven,
dus waarom zou je treuren?

Sluit je mond in deze wereld en open hem pas in het hiernamaals,
Opdat jouw vreugdezang in de hemel,
voorbij elke plaats en grens, weerklinkt.

Roemi Divan-e Sjams-e Tabrizi, Ode F. 911
Uit: De Middernachtelijke Zon
Stichting Uitgeverij Oase, Zoetermeer, 2000

Tao

Je kunt de wereld begrijpen
zonder je huis te verlaten.

Je kunt de weg naar de hemel zien
zonder uit het raam te kijken.
Des te verder je gaat, des te minder je weet.

De wijze weet zonder te reizen.
Hij begrijpt zonder te zien.
Hij bereikt zijn doelen zonder daden.

Bron: http://www.tekensvanleven.nl/

zondag 1 maart 2009

Oosterse Wijsheid

Het hoogste goed is als water;
goed voor alle dingen.
Het bereikt zonder moeite
de meest ontoegankelijke plaatsen.
Daarom is het als Tao,
dat zichzelf kan aanpassen.

Het is diep, net als het hart.
Het is stil, net als de stem die zwijgt.
Het is berustend, als bij een keuze.
Het is betrouwbaar, net als een dienaar.
Soms stroomt het snel, en soms druppelt het.
Het kent het juiste moment van handelen.
En omdat het met niemand strijdt,
heeft het geen vijanden.

Oosterse Wijsheid

Als de natuur iets gaat onttrekken,
zal zij het eerst vermeerderen.
Als de natuur iets gaat verzwakken,
zal zij het eerst versterken.
Als de natuur iets gaat neerhalen
zal zij het eerst opbouwen.

Als de natuur iets gaat nemen,
zal zij eerst geven.
Dat is wat ik de geheime afspraak noem.
Het tere en het zwakke
overwinnen met gemak
het harde en het sterke.