zaterdag 25 december 2010

Sprokkels

Ik bin erchtinkend oangeande minsken, dy’t grut wurden binne yn in tonne en noait oars dien hawwe as troch in gatsje sjen.
Douwe Kootstra

Ik wantrouw mensen die groot zijn geworden in een ton, en nooit iets anders hebben gedaan dan door een gaatje kijken.

maandag 13 december 2010

Sprokkels

"Bijgelovigheid is het nietszeggende gemakkelijke woord, waarmee grove geesten schimpen op de allerfijnste ontroeringen, zieningen en begaafdheden van de menselijke ziel."
Louis Couperus Nederlands schrijver 1863-1923

"Als je jouw geluk laat afhangen van anderen, dan hebben zij wel een heel zware taak te vervullen."
Anoniem

"Hij die veel over anderen weet kan geleerd zijn. Maar hij die zichzelf begrijpt is intelligenter. Hij die meester is over anderen kan machtig zijn. Maar hij die zichzelf meester is, is nog machtiger."
Lao-Tse Chinees filosoof +/- 600 v.C.

"Ik weet niet wat de wereld van mij denkt. Maar mijzelf lijk ik een knaap, die aan het strand speelt, en zich verheugt over een gladde kei of een bijzonder mooie schelp die hij af en toe vindt, terwijl de grote oceaan der waarheid onverkend vóór hem ligt."
Isaac Newton Engels wis- en natuurkundige 1643-1727

dinsdag 7 december 2010

Het derde land

Zingend en zonder herinnering
Ging ik uit het eerste land
vandaan
Zingend en zonder herinnering
Ben ik het tweede land ingegaan

O God,
ik wist niet waarheen ik ging
Toen ik dit land ben ingegaan

O God,
ik wist niet waarheen ik ging
Maar laat mij uit dit land vandaan
O laat mij zonder herinnering
En zingend het derde land ingaan

Martinus Nijhoff

Sometimes.....Sometimes I feel like a motherless child
Long way from my home
Motherless children have a hard time
Motherless children have such a really hard time
A long way from home

‘Sometimes I Feel Like A Motherless Child’ – Van Morisson

EEN KLEIN THOMASEVANGELIE - 52

104
In de kamer van het huwelijk
op het onuitsprekelijke bed van eenheid
als niets meer daar is dan wat is
hoe zou ik nog bidden en vasten!

Maar werd ik in tweeën geworpen
weer verscheurd in de buitenste duisternis
dan kon ik vasten en bidden.

105
Wie zijn ongrondelijke Vader en Moeder kent
nooit is hij de zoon van een hoer
al was een hoer ook zijn moeder.