donderdag 31 juli 2008

Sprokkels

Ach, menschen, waant ge u wezens met verstand,
tot doen door redelijken drang gedreven?
Wat zwoegt ge dan, tot u een handvol zand
de lippen sluit, voor 't ijdelst van uw leven?
Wat kwelt g' u nog, moedwillig dom en blind,
om dingen die ge weet dat u begeven?


Frederik van Eeden – Een Lied van Schijn en Wezen.

dinsdag 29 juli 2008

De eenvoud der dingen

  • Sluit je ogen en je zult zuiver zien
  • Houd op met luisteren en je zult de waarheid horen
  • Wees stil en je hart zal zingen
  • Streef niet naar contact en je zult eenheid vinden
  • Wees verstild en je zult voorwaarts gaan op de stroom van de geest
  • Wees vriendelijk en je zult geen kracht hoeven te gebruiken
  • Wees geduldig en je zult alles verwerven
  • Wees nederig en je zult volkomen blijven.

maandag 28 juli 2008

Het oog

Op een keer zei het oog: 'over deze valleien heen zie ik een berg gehuld in blauwe nevel. Is hij niet prachtig?

Het oor luisterde; en na enige tijd aandachtig geluisterd te hebben, zei het: 'Maar waar is die berg dan toch? Ik hoor hem niet.'

Daarop sprak de hand en zei: 'Vergeefs poog ik hem te voelen of te tasten, ik kan geen berg vinden.'

En de neus zei: 'Er is geen berg, want ik kan hem niet ruiken.'

Daarop keek het oog een andere kant op, en zij begonnen samen te praten over de vreemde waan van het oog.

En zij zeiden: 'Er moet iets niet in orde zijn met het oog.'


Uit: De dwaas van Kahlil Gibran

Licht uit Licht - Hein Stufkens

Naamloos ben je,
licht uit licht -
onzichtbaar,
onbreekbaar.

Mijn eigen ziel,
mijn eigen gezicht
noem ik je ongezien
en onvindbaar vaak.

Als ik je zoek
ben je nergens,
en ook daar ben je.

EEN KLEIN THOMAS - EVANGELIE - 20

44
Alle vergissingen kunnen vergeven worden
maar wie de ongrond verwerpt
en zijn straling in ons
snijdt zichzelf van het leven.
Wie van één twee maakt
niets kan hem nog redden.

45
Laat de volheid des harten
niet wijken van haar doel
laat de druif niet in doornen uitlopen
noch de vijgenboom in distels.
Laat de kracht van de Vader in ons
het rijk van de Vader dienen
niet de tijd en de ruimte.
Aan de vruchten kent men de boom.

zondag 27 juli 2008

Carl Gustav Jung - Sprokkels

Het leven dat gebeurt is niet het werkelijke leven, maar het leven is pas werkelijk als het ook geweten wordt. Alleen een persoonlijkheid die een eenheid is geworden kan het leven ervaren, maar niet het gebeuren dat zich in deelaspecten heeft opgesplitst, - een gebeuren dat zich óók mens noemt.

Christus heeft de zondaar geaccepteerd en hem niet verdoemd. De ware navolger van Christus zal hetzelfde doen, en aangezien men een ander niets moet aandoen wat men zichzelf niet zou aandoen, zou men ook de zondaar moeten accepteren die men zélf is.

Het is een niet onbekend feit dat rigoureuze religieuze oefeningen en sommige bekeringspreken van katholieke zijde, en daarnaast een bepaalde protestantse opvoeding waarbij voortdurend naar zonden wordt gespeurd, beschadigingen veroorzaken die niet naar het rijk Gods, maar naar de spreekkamer van de arts leiden.

Op het terrein van de religie kan men – zoals bekend – niets begrijpen wat men niet eerst innerlijk heeft ervaren. Pas in de innerlijke ervaring wordt de relatie van de ziel met het uiterlijk getoonde en gepredikte geopenbaard als een verwantschap of overeenkomst zoals die van bruidegom en bruid.

Carl Gustav Jung – Droom en individuatie

vrijdag 25 juli 2008

The Eternal

When the Eternal first made Sound
A myriad ears sprang out to hear,
And throughout all the Universe
There rolled an echo deep and clear:
'All Glory to the God of Sound!'

When the Eternal first made Light
A myriad eyes sprang out to look,
And hearing ears and seeing eyes,
Once more a mighty choral took:
'All Glory to the God of Light!'

When the Eternal first gave Love,
A myriad hearts sprang into life;
Ears filled with music, eyes with light,
Pealed forth with hearts with love all rife:
'All Glory to the God of Love!

Miss Miller

schilderij Dali

Ruhm und Ewigkeit

Stil! ­
Over grote dingen - ik zie grote!­
moet men zwijgen
of in grote woorden erover spreken:
spreek grote woorden, mijn verrukte wijsheid!

Ik kijk naar boven ­
daar rollen zeeën van licht:
- 0, nacht, 0, zwijgen, 0, doodstil lawaai! [...]
Ik zie een teken- ,
Uit de verste verten
daalt langzaam fonkelend een sterrenbeeld tot mij neer [...)


Nietzsche
schilderij Dali

donderdag 24 juli 2008

Droom is ’t leven

Droom is ’t leven, anders niet;
’t Glijdt voorbij gelijk een vliet,
Die langs steile oevers schiet,
Zonder ooit te keren.

De arme mens vergaapt zijn tijd
Aan het schoon der ijdelheid,
Naar een schaduw die hem vleit,
Droevig! Wie kan ’t weren?

De oude grijsaard wordt een kind,
altijd slaperig, altijd blind;
Dag en uur,
Waarde en duur
Verwaait maar in de wind.

Daarmee glijdt het leven heen
’t Huis van vel en vlees en been,
Slaat aan ’t kraken,
De ogen waken,
Met de dood in duisterhe'en.

Jan Luyken (1649-1712)

schilderij S. Wulfing

Citaten van Roemi

Ook al is de rietpen in feite onbezield
- van een andere substantie dan de schrijver -
toch is ze in feite een intieme vriend.
Hoewel levenloos, is ook elk stuk gereedschap van een vakman
de vertrouwde vriend van de menselijke geest.

Roemi, Masnavi IV:875-876
Uit: Roemi, JuwelenUitg. Synthese, Den Haag 2006schilderij S. Wulfing

dinsdag 22 juli 2008

Aan zee - Jan van Nijlen

Blauw daalt de nacht over de zee,
Ik rust in het nog warme zand.
De last van een heimwee naar een ander land
Bracht ik hier op mijn schouders mee.

Dat geruis, dat langoureuze geruis
Dat eenmaal Odusseus bekoorde,
Ik wou liever dat ik het niet hoorde,
Het hoort zo weinig in mijn leven thuis.

Waar kan men eigenlijk beter thuis zijn
Dan in het land waar men vandaan komt?
Misschien zal ik eerst werkelijk thuis zijn
Als de dood, onverwacht, op mij aankomt.

Leonard Cohen

Voor mij nog steeds een absolute topper.

maandag 21 juli 2008

EEN KLEIN THOMAS - EVANGELIE - 19

42
Beleeft de tijd
binnen het tijdloze
en waait voorbij
als pluis op de wind.

43
o innerlijke evidentie
eenheid van Vader en kinderen
van ongrond en schepping
van geest en stof
van Oost en West.
Doch velen zijn er
die zweren bij de ongrond
en de wereld verwerpen,
die zweren bij de wereld
en de ongrond verwerpen.

Maar hieraan zult gij de stem herkennen:
tijdloos verkondigt zij
het tijdloze van het Ene.

zondag 20 juli 2008

Stenen

“Edelstenen zijn de ogen der stof, die ons aanzien.
De stof bevat de geest. Juist in zijn grootste verharding vonkt het licht op. Stof: dat zijn gevangen lichtvonken. Licht, slapend in steen. Hoe kan men denken dat stenen niet leven? Een langzaam leven is het, maar analoog aan het leven in planten, dieren en mensen. Een leven van groei en gedaanteverwisselingen, waarin toch steeds dezelfde patronen tot aanzijn geraken die wij ook kennen uit andere rijken, ja waarin we ook alle trillingen van het menselijk zieleleven kunnen herkennen.”

Citaat van Mellie Uyldert.

zaterdag 19 juli 2008

AAN GOD

Gij, die mijn ziel haar vleugelen hergaf:
het zwanenkleed, eenmaal geroofd aan 't strand,
­waarin ik opvlieg om met U te zijn
in 't licht geboorteland.

Gij hebt het al verlicht, van glas gemaakt,
en neemt de sluiers van onz'ogen af ­
Gij maaktet ons bereid tot Uwen dienst:
ik offer wat Gij gaf!

Nog was ik huiverig met U te gaan.
al 't menselijke te laten achter mij ­
Gij zond Uw kracht, die ons verlangen heet,
en die bevrijdde mij!

Mijn hart is als een vloeiende edelsteen,
een diepe, rode, fonkelende gloed.
waarin ik U ontvang, die door mij heen
stroomt en aanbidden doet!

Ik ben een deel van uw onmeetlijk Hart,
uit U geboren en opnieuw vereend ­
dat voor een poos, naar Uwe ordening,
aan d' aarde was geleend!

Mellie Uyldert

vrijdag 18 juli 2008

Vermaning van de Ziel

Ik ben een druppel uit de grote oceaan van liefde.
Hoort u, mijn gezel, hoe Hij mij troost?
Hul u dan in zwijgen en luister goed!...
De Geest van Liefde spreekt tot de Nieuwe Ziel: Uw zuchten, mijn geliefde, moet verkeren in vreugdezang, uw gevangenschap in vrijheid.
U bent eenzaam onder de kinderen van de aardse duisternis, terwijl u broederlijk bent verbonden met de Zonen van het Licht...
De ether, die alle werelden doordringt, is vervuld van Mijn klanken.
Wie deze klanken hoort, verneemt het lied der vrijheid.
Hij voelt hoe vreugde vibreert in bergen, hoe vurig ruisen door de luchten gaat.
Hij voelt, hoe ijzeren kettingen worden verbroken, en smacht naar vurige vleugels om hem door Mijn wijde hemels te voeren.
Hoe zou u, Mijn geliefde, die hemelschatten toch ontvangen als u niet al wat aards is zou kunnen prijsgeven?
Een nieuw hemels gewaad kunt u slechte dragen, als dat wat van de oude aarde is door u wordt afgelegd.

EEN KLEIN THOMAS - EVANGELIE - 18

40
Want de wereld heeft de Vader niet erkend
en waant zich buiten de Vader.
Daarom verwordt zij onder onze ogen
onder de argeloze blik
van haar geringste kinderen.

41
Wie Ongrond is
is alles
alles gaat van hem uit
en vloeit naar hem.
Wie dit niet is
is niets
zelfs wat hij waant te zijn
wordt hem ontnomen.

Sprokkels


Zij die dansen, worden voor gek verklaard
door hen die de muziek niet horen.
Opschrift grafsteen

Als je je gehaast voelt,
maak dan een omweg.
Oosterse wijsheid

De grote Weg is vlak
maar mensen begaan liever de bergpaden.
Lao Tse

zaterdag 12 juli 2008

Jakob Boehme ~ Mysterium

De komende 5 dagen zal ik afwezig zijn. Geniet intussen van alles op dit blog....
Fran.

donderdag 10 juli 2008

DE BLOESEMTAK

Steeds heen en weer
Streeft de bloesemtak in de wind,
Steeds op en neer
Streeft mijn hart als een kind
Tussen lichte, donkere dagen,
Tussen willen en laten varen.
Tot de bloesems zijn verwaaid
En de tak vruchten draagt,
Tot het hart, de kinderlijkheid zat,
Zijn rust vindt
En gewaar wordt: vol lust en niet tevergeefs
Was het onrust-volle spel van het leven.
Hermann Hesse

woensdag 9 juli 2008

Het goede land

Het goede land

Lang voordat wij de steven moesten wenden
naar onze wereld en naar onze tijd,
was er een land zonder boosaardigheid,
dat voortleeft in verschillende legenden.

Toen wij als kind over de heuvels renden,
door geen herinneringen begeleid,
leek het erop of wij de weg nog kenden.
De grote mensen zijn de route kwijt.

Wel gaan we nog zo nu en dan op reis
met in ons achterhoofd dat paradijs,
maar weten heus wel dat we daar niet komen.

De dingen gaan zoals ze moeten gaan,
behalve daar waar kinderen bestaan
die 't goede land meteen al werd ontnomen.

WILLEM WILMINK

dinsdag 8 juli 2008

If it be Your will - Leonard Cohen

If it be your will
That I speak no more
And my voice be still
As it was before
I will speak no more
I shall abide until
I am spoken for
If it be your will

If it be your will
That a voice be true
From this broken hill
I will sing to you
From this broken hill
All your praises they shall ring
If it be your will
To let me sing

From this broken hill
All your praises they shall ring
If it be your will
To let me sing

If it be your will
If there is a choice
Let the rivers fill
Let the hills rejoice
Let your mercy spill
On all these burning hearts in hell
If it be your will
To make us well

And draw us near
And bind us tight
All your children here
In their rags of light
In our rags of light
All dressed to kill
And end this night
If it be your will

If it be your will.

zondag 6 juli 2008

EEN KLEIN THOMAS - EVANGELIE - 17

38
Soms diep in u zult gij de stem niet horen
en zal de bron verdroogd staan
in de sahara van uw geest.
o roep de dood dan niet
want dieper is de stem nog dáár.

39
De wereld heeft de bron verborgen
in tijd en ruimte heerst de wereld over ons
alles herleidt zij tot haar maat.
Maar tijdloos bront de Ongrond
en spreidt zich ruimteloos in u.
Weest dus subtiel en louter
en ongeboren als de Ongrond zelf.


zaterdag 5 juli 2008

Tagore - gedichten

Where the mind is without fear and the head is held high;
Where knowledge is free;
Where the world has not been broken up
into fragments by narrow domestic walls;
Where words come out from the depth of truth;
Where tireless striving stretches its arms towards perfection;

Where the clear stream of reason has not lost its way
into the dreary desert sand of dead habit;
Where the mind is led forward by thee
into ever-widening thought and action--
Into that heaven of freedom, my Father,
let my country awake.

-- Rabindranath Tagore

Sprokkels

Mijn ziel luistert,
luistert hunkerend naar Uw muziek,
wensende deze te spelen op het instrument,
dat Gij haar gegeven hebt,
zodat Uw melodie haar kan begeleiden
op de Terugweg tot U.

De harpsnaren mijner ziel
trillen onder de aanrakingen van Uw Alkracht
en voegen zich in het melodieuze medicijn
dat Gij in Uw Wijsheid mij schonk.

Mijn vluchtige gedachten zijn als vogels,
nagezeten door de arenden der hemelen,
hulp zoekende in mijn brein,
hoewel mijn hart zich voor hen opende.


Mia Leene

Sprokkels

Gezegend zijt gij, mijn broeder!
Gezegend zijt gij, mijn zuster!
Zie naar de rozen op uw Kruis.
Hun fluwelen harten zullen uw zielentranen drinken.

Henk Leene


Swans

Swans

Gentle symbols of grace and beauty
Reflections of
Inspiration
Intuition
And love.
Traveling through my moonlit dreams
Taking me to the otherworld
Of my emotions
Guiding me through the
Transformation of my soul
Where I see
The inner beauty
Within myself
And others.

by Carol Cavalaris © 07

vrijdag 4 juli 2008

EEN KLEIN THOMAS - EVANGELIE - 16

35
Laat u niet verrassen
in stonden van verstrooiing
gij die sterk u waant
en reeds onkwetsbaar.
In u kruipt een subtieler ik
dat ge nog niet ontdekte.

36
o ijdelheid
wanneer de kleren maken de man,
uiterlijke of innerlijke!
Ongrond heeft nog geen kleren!

37
o ijdelheid
van wie niet naakt
en glanzend als het naakte kind
kan zijn.
Legt af uw innerlijke rijkdom,
uw blode angst, verborgen in uw waan,
legt af uzelf
en wordt levend
ongeboren essentie weer.

woensdag 2 juli 2008

Sprokkels - Jacob Boehme

*Het leven is een strijd en dient tot de eeuwige vreugde van de overwinning. In deze strijd kan slechts eigen kracht u helpen. Uit uw kracht tot het goede stijgt God tot u op en krijgt hij macht om het kwade te beteugelen.
*God zoekt de sterken, de moedigen die zichzelf weten te helpen, want in hen spiegelt God zichzelf.In ieder van ons kan God mens worden. Daarom moet men ook in het laatste uur nog trachten God in een mens te wekken.
*Laat ons slechts onszelf zoeken en kennen. Wanneer we onszelf vinden, dan vinden we alles. Wanneer we slechts onszelf zoeken en beminnen, dan beminnen we God.
*Ieder moet tot mensenzoon worden wanneer hij deel wil hebben aan het rijk Gods en aan zijn eeuwigheid.