vrijdag 4 juli 2008

EEN KLEIN THOMAS - EVANGELIE - 16

35
Laat u niet verrassen
in stonden van verstrooiing
gij die sterk u waant
en reeds onkwetsbaar.
In u kruipt een subtieler ik
dat ge nog niet ontdekte.

36
o ijdelheid
wanneer de kleren maken de man,
uiterlijke of innerlijke!
Ongrond heeft nog geen kleren!

37
o ijdelheid
van wie niet naakt
en glanzend als het naakte kind
kan zijn.
Legt af uw innerlijke rijkdom,
uw blode angst, verborgen in uw waan,
legt af uzelf
en wordt levend
ongeboren essentie weer.

Geen opmerkingen: