vrijdag 25 juni 2010

Ashtavakra Gita - 01 - Bewustzijn

18
Weet,
al wat vorm heeft is onwerkelijk,
slechts het Vormloze is duurzaam.
Dit weten ontkracht nieuwe wording.

19
In en om weerspiegeling
bevindt zich steeds de spiegel.
Zo ook in en om het lichaam
huist steeds de hoogste Heer.

20
Zoals de meest verfijnde wasem
in en om de kruik dringt,
zo herbergt elk verschijnsel
het aldoordringend Wezen.

Geen opmerkingen: