woensdag 9 februari 2011

Sprokkels

"Daarom moet gij weten dat het gerucht is als de wind.
Waar hij begint en zich verheft, daar drijft hij de reine lucht voor zich uit, maar op zijn weg neemt hij alle vuil en stof der aarde met zich mede en als hij in de verten aankomt dan heeft hij wolken gevormd en inplaats van de reine luchtkracht, waardoor hij ontstond, krijgt men in 't algemeen slechts datgene wat hij onderweg heeft opgenomen."

Essenenbrief

Geen opmerkingen: