maandag 7 februari 2011

Einstein citaat

Een universum waarin alles de neiging had om zijn eigen beweging tot stilstand te brengen, zou al gauw een dood heelal zijn, verstoken van enig leven of activiteit.

Maar wetenschappelijke onderzoekingen hebben aangetoond, dat zowel in oneindig kleine als in oneindig grote voorwerpen, alles beweging is.

De atomen zijn onophoudelijk in beweging …
de aarde is steeds in beweging, de zon evenzeer,
en ook de sterren zijn altijd in beweging.
We vinden niets wat in volkomen rusttoestand verkeert.


The Einstein Theory of Relativity

Geen opmerkingen: