donderdag 13 januari 2011

Paracelsus

Omdat de mens meer is dan een sterfelijk schepsel, moet hij ook meer kennis hebben. Weet hij, wat in de hemel, op aarde, wat in de lucht, wat in het water is - waarom is dat zo? Daarom dat hij zal inzien wie hij is en waaruit hij voortkomt …

De ziekten van de mensen en hun gezondheden, bestaan alleen daarom dat de mens de basis zal herkennen waaruit hij geboren is --- En de arts is hij, die aan ieder de wonderwerken van God openbaart.

Laat de patiënt zijn eigen arts zijn en de arts diens helper.

(Uit: Opus Paragranum, het Labyrint der dwalende artsen)

Geen opmerkingen: