dinsdag 1 september 2015

Luister!


 God heeft gesproken en blijft spreken via heel de schepping en via het hart van de mens zelf.
Het is dus onjuist te zeggen dat hij enkel gesproken heeft tegen deze profeet of die stichter van een religie.
Het zou juister zijn om te zeggen dat sommige mensen naar Hem luisteren en Hem beter begrijpen dan de anderen.
God spreekt, Hij houdt niet op met spreken en iedereen verstaat Hem volgens zijn bewustzijnsniveau.


Omraam Mikhaël Aïvanhov

Geen opmerkingen: