donderdag 28 augustus 2008

Citaten uit het werk van Gustav Meyrink

Zou het kunnen beheersen van je gedachten, dat wil zeggen: de geheimste wortels van hun ontstaan blootleggen, niet hetzelfde zijn als toveren? Ja natuurlijk! Wat anders? Juist daarom plaats ik het denken een trede hoger dan het leven. Het leidt ons naar een verre top, van waaruit wij niet alleen alles zullen overzien, maar ook alles wat wij willen, zullen kunnen volbrengen.Voorlopig toveren wij mensen nog met machines, maar ik geloof dat het uur nabij is waarop althans een enkeling het louter met zijn wil tot stand zal kunnen brengen. Waardevol is niet de uitvinding, maar het kunnen uitvinden. Niet een schilderij is waardevol, slechts het kunnen schilderen. Het schilderij kan vergaan, het kunnen schilderen kan niet verloren gaan, ook niet als de schilder sterft. Het blijft bestaan als een uit de hemel afkomstige kracht, die misschien gedurende lange tijd kan sluimeren, maar steeds weer ontwaakt wanneer het geschikte genie geboren wordt, waardoor ze zich kan openbaren.

Het groene gezicht

schilderij: Rabindranath Tagore

Geen opmerkingen: