zondag 17 augustus 2008

Paracelus schreef....

« Alles geschiedt slechts opdat wij er de oorzaak van zouden doorgronden.
Alles beweegt door God.
Slechts op deze grond ontstaan de zaken, God wil ons iets vertellen, opdat wij er de Goddelijke wijsheid van doorgronden.
De wonderbaarlijke draad in de geheimen en hun betekenis ervan begrijpen.
Ook opdat wij de grenzeloze en diepste wijsheid ervan aanvaarden en begrijpen. Tevens ook zijn grote geheimenissen openbaren welke voor het menselijke oog ontoegan­kelijk zijn.
Daar hij ons dan de poort tot zijn tuinen openstelt, dienen wij waardig over de drempel te schrijden.
Niet tot slapen maar tot waken zijn wij geboren, ons lampje dient te branden op het ogenblik van Zijn komst. »

Geen opmerkingen: