zaterdag 9 augustus 2008

Het Filippus-Evangelie

77
De wereld is door een val ontstaan,
want wie haar schiep wilde haar
onvergankelijk en onsterfelijk maken.
Hij maakte een val en bereikte niet waarop
hij hoopte.
Daarom werd de wereld niet iets
onvergankelijks,
evenmin als hij, die de wereld geschapen heeft,
onvergankelijk was.
Want niets in haar is onvergankelijk.
Onvergankelijk zijn alleen de kinderen van
God.
Niemand zal tot onvergankelijkheid
kunnen komen
als hij niet weer tot kind wordt.

Geen opmerkingen: