vrijdag 1 augustus 2008

Sprokkels

Elke liefde bevat ook angst: de angst voor de scheiding van wie/wat je lief hebt.
Een kind vreest gescheiden te worden van zijn ouder, een liefhebbend iemand vreest de scheiding van zijn geliefde, het lichaam vreest gescheiden te worden van de ziel, en de ziel vreest scheiding van diens Hogere Bron.
Wat heb je dan lief?
Bekijk je zorgen en je zal zien wat je lief hebt... Ben je helemaal in beslag genomen door financiële zorgen en zakelijke planningen, dan heb je de materiële wereld lief, omdat je in de materiële wereld gelooft als de bron waaruit als je goeds kan komen. Je zorgen bestaan dan uit angst om van het materiële goed gescheiden te worden.
Hang aan je ware Hogere Bron, en je hart zal geen plaats hebben voor angsten voor deze wereld.

Rebbe Menachem Mendel Schneerson

Geen opmerkingen: