dinsdag 9 september 2008

Citaten van Paul Brunton

Als je door iets heen gaat wat moeilijk te verdu­ren is, is dat ook een gelegenheid die zich niet weer in dezelfde vorm en onder dezelfde om­standigheden zal voordoen. Het is een kans om een bepaalde les meester te worden of om latente energie op te wekken om aan een bepaalde karaktertrek te werken.
Zelfs moeilijkheden kunnen autodidactisch wor­den benut, waardoor men op de een of andere wijze tóch profijt heeft van zo'n ervaring. Maar dat gebeurt gemakkelijker en sneller, wanneer de bereidheid om te leren aanwezig is, evenals de daarmee samengaande overgave van het zelf. Het is dán, dat zogenaamd 'kwaad' kan worden omgezet in zogenaamd 'goed'.

Geen opmerkingen: