dinsdag 30 september 2008

EEN KLEIN THOMAS - EVANGELIE - 28

59
Waakzaamheid is bron van leven
onachtzaamheid is bron van dood.
Ver voorbij vorm en vlees
onachterhaalbaar murmelend
heerst het leven ook in u.
Zo laat u zinken in 's levens onderstromen
zo laat u voeren op 's levens stroom
wakker en wakend
in het onontstrengelbaar net
dat dieper en dieper dalend
van dieper en dieper stijgt.

60
Blinde doders van het leven
ikzucht doder van het lam
ontvangen uit de handen van de Vader,
doders van de eeuwige Vader
en zelf tot lijk geworden,
hoe kunt gij dit herstellen?

Daalt in de stilte van de rust
daalt in de straling van uw verborgen licht,
misschien kunt gij het leven redden
en wordt gijzelf niet opgevreten.

Geen opmerkingen: