vrijdag 5 september 2008

Sprokkels

De Chinese wijsgeer Lao-tze heeft gezegd: 'Hij die mag sterven, maar niet vergaat, heeft het eeuwige leven.'

Lao-tze zegt, sprekend over de man die waarlijk goed is: 'Hij bezielt maar bezit niets. Hij handelt maar eist niets. Verdiensten volbrengt hij maar hij staat er niet bij stil. Aangezien hij er niet bij stilstaat zullen zijn ver­diensten hem nooit verlaten.'

Lao-tze heeft gezegd: 'Het eeuwige niet kennen veroorzaakt het opkomen van hartstochten, en dat is kwaad.'

Lao-tze heeft in een van zijn uitspraken gezegd: 'Zij die deugden (dharma) hebben wijden zich aan hun verplich­tingen; zij die geen deugden bezitten wijden zich aan hun eisen.'

Geen opmerkingen: