zaterdag 18 oktober 2008

Citaten uit het werk van Gustav Meyrink

'Ook de fijnste filosofische speurzin en het vermogen om een sluitende logische wereldbeschouwing in elkaar te piekeren lopen op een zandbank als het magische beleven en het wakker­worden in het eeuwige ik-bewustzijn - het huwelijk met het Goddelijke, Scheppende - achterwege blijven.
Een klap met de bijl op het hoofd, een schot in het hart: en de vruchten van alle denken zijn tot stof vervallen.'


Uit: het voorwoord tot 'Das Buch vom lebendigen Gott' van Bö Yin Rä

Geen opmerkingen: