vrijdag 10 oktober 2008

Citaten van Paul Brunton

De plaats waar je bent, de mensen die je omge­ven, de problemen die je ontmoet en de gebeur­tenissen die nu plaats vinden - zij alle hebben een speciale betekenis voor jou. Alle komen ze voort uit de wetten van beloning of vergelding en houden verband met dat wat voor jouw per­soonlijke groei noodzakelijk is. Bestudeer ze goed, maar onpersoonlijk en niet ik-gericht, en pas je reacties overeenkomstig het geleerde aan. Dit zal moeilijk en misschien zelfs onaangenaam en onverkwikkelijk zijn, maar toch is het de eni­ge manier om al je problemen op te lossen. Dit is wat Jezus bedoelde toen hij zei: 'Wie mij wil volgen, verloochene zichzelf en neme zijn dage­lijks kruis op zich.' Bedoeld wordt hier de krui­siging van het ego, die de kern is van het ware christendom en die rechtstreeks leidt tot de op­standing van het hogere zelf in je leven. Be­schouw je ergste, pijnlijkste probleem als de stem van je hogere zelf. Probeer te horen wat het zegt. Probeer de blokkades in jezelf waarnaar het verwijst, op te ruimen. Kijk naar deze speciale vuurproef, deze bijzondere beproeving, als de belangrijkste gebeurtenis voor je spirituele groei. Hoe verpletterender de moeilijkheden, des te groter de inspanningen zullen zijn om je dichter bij je hogere zelf te brengen. Op ieder punt in je leven, van de ene gebeurtenis, situatie of contact tot een volgende, verschaft de Oneindige Intelli­gentie je de middelen tot groei. Je hoeft alleen maar uit de egoïstische routine te stappen en die kansen aan te grijpen.

Uit: Paul Brunton – Overpeinzingen voor moeilijke momenten.

Geen opmerkingen: