donderdag 23 oktober 2008

Inwijding - Elisabeth Haich

Denk nu eens na over iets heel belangrijks: Als dit blad op dit witte vlak verschijnt in een kleur groen, betekent het, dat het zijn vorm in de comple­mentaire kleur - in dit geval dus rood - als zijn onzichtbaar, negatieve beeld in het Al heeft achtergelaten. Onthoud dit: Wat je ook ziet, het is alleen daarom te herkennen, omdat het zich van zijn complementaire helft geschei­den heeft en deze in het Onzichtbare, Ongemanifesteerde, is achtergebleven! Inzicht verkrijg je pas door de twee van elkaar gescheiden kanten - het positieve en het negatieve - te vergelijken.
Zolang deze twee kanten als eenheid versmolten in elkander rusten, kun je niets waarnemen, niets herkennen.

Observeer de zichtbare wereld. Deze is niet alleen herkenbaar, omdat ze zich heeft afgescheiden van de Eenheid, waar het Niets en het Al nog in elkaar rusten, dat wil zeggen van de absolute Eenheid, die wij God noe­men. Alleen doordat het positieve, van het negatieve gescheiden, te­voorschijn komt en wij die twee met elkaar kunnen vergelijken, is de schep­ping herkenbaar. Er is geen inzicht tenzij de Eenheid zich in tweeën splitst - in een geopenbaarde en diens complement, het ongeopenbaarde - waar­door beide door ze te vergelijken herkenbaar worden.

Geen opmerkingen: